«…Όταν θα έρθει η εποχή που όλα θα έχουν ευτελιστεί…. τότε η Τέχνη και η συμβολή των καλλιτεχνών είναι που θα σώσουν τον κόσμο…. μια Τέχνη συνειδητή, φωτισμένη από τις αλήθειες της Σοφίας και της Αγάπης !

Στο μέλλον, η πρώτη θέση θα ανήκει στους Καλλιτέχνες…, γιατί ο γνήσιος Καλλιτέχνης είναι ταυτόχρονα Ιερέας, Φιλόσοφος και Σοφός…

Ναι ! Γιατί ο ρόλος του Καλλιτέχνη είναι να πραγματοποιεί εδώ κάτω χαμηλά… σε ένα φυσικό υλικό κόσμο, αυτό που η ευφυΐα του συλλαμβάνει ως αλήθεια…, αυτό που η καρδιά του αισθάνεται σαν καλό…, ώστε ο Ανώτερος Κόσμος, ο κόσμος του Πνεύματος να μπορέσει να κατέβει και να ενσαρκωθεί μέσα στην ύλη…!!!»

Ο.Μ. Αϊvanhov

 

  

Σχολή Μπαλέτου Βάγια Παιδιωτάκη - Κολωνός, Σεπόλια

Κλυτίας 2 και Ιοκάστης 53

Tηλ : 210 5133182

 

 


Το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. έχει μέλη μόνο νόμιμες σχολές χορού, Ανώτερες Επαγγελματικές ή Ερασιτεχνικές που μπορούν να διδάσκουν μπαλέτο, σύγχρονο, μοντέρνο, ρυθμική - μουσικοκινητική αγωγή, ελληνικούς και ξένους λαϊκούς χορούς (κάρακτερ), κλπ. Για την ίδρυση και λειτουργία σχολής χορού, απαιτείται άδεια από τό Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ) και τα αρμόδια τμήματα πολιτισμού των κατά τόπους Περιφερειών, μετά από αυστηρό έλεγχο.

Δικαίωμα να διδάξουν όλα τα είδη χορού ή ορισμένα από αυτά έχουν μόνο όσες σχολές έχουν πάρει τη σχετική άδεια, όπως ορίζει ο Ν. 1158/81, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 457/83, το Π.Δ 372/83, την Κ.Υ.Α. 107291/9.11.2011, την Κ.Υ.Α. 107296/9-11-2011 του ΥΠΠΟΤ και τον Ν. 1348/83. Η άδεια αυτή αποτελεί την επίσημη πιστοποίηση ότι πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις (κτιριολογικές και προσόντα ιδρυτή) για την ορθή και ασφαλή διδασκαλία του έντεχνου χορού, ιδίως στις μικρές και ευαίσθητες ηλικίες.

Για να γίνει μια σχολή μέλος του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. πρέπει απαραιτήτως να έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ο ιδρυτής-ιδιοκτήτης της να είναι ο ίδιος διπλωματούχος αναγνωρισμένης επαγγελματικής Σχολής Χορού της Ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης Σχολής Χορού της Αλλοδαπής και εφόσον ο τίτλος σπουδών του έχει αναγνωριστεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α/Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή υπάρχει αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι ο τίτλος σπουδών είναι ισότιμος ή αντίστοιχος της ημεδαπής. Εάν δεν υπάρχει τίτλος σπουδών, απαιτείται α) 15ετής τουλάχιστον ανώτερη καλλιτεχνική σταδιοδρομία στο χορό σαν χορευτής ή χορογράφος κλασσικού ή και σύγχρονου χορού ή β) 15ετής διδακτική ευδόκιμη προϋπηρεσία σε Σχολές Χορού αναγνωρισμένες από το Κράτος.

Οι σχολές - μέλη του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. διαθέτουν ειδικό σήμα - εγγύηση της νομιμότητας - το οποίο αναγράφει και τον αριθμό αδείας τους. Βέβαια, μέλη του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. δεν είναι όλες οι σχολές που έχουν πάρει άδεια από το ΥΠ.ΠΟ και τις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.

Είναι φανερό λοιπόν, πόσο μεγάλη σημασία έχει η εγκυρότητα της σχολής, την οποία οι γονείς πρέπει να ελέγχουν πριν γράψουν τα παιδιά τους!

Σας γνωστοποιούμε ότι κανένας φορέας (γυμναστήρια, σύλλογοι, ιδιωτικά σχολεία, πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα, studios κ.λπ.) δεν δικαιούται να αναπτύσσει παρόμοια δραστηριότητα, χωρίς τη σχετική άδεια.